meeting15.jpg  

 

 

這是前陣子發生的事情= =

趴趴是個用功的研究生...

我們經常都要與指導教授MEETING(咪聽)

就是經常要與指導教授開會

讓指導教授可以掌握我們的研究狀況...的意思!!

這是咪聽前ㄧ天發生的事情...

 

meeting.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting3.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting4.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting5.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting6.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting7.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting7.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting8-2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting9.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting10.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting11.jpg 

(好孩子不可以學喔^^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting12.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30分鐘過後...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting13.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting14.jpg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meeting16.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他應該...有看大那ㄧ大堆漫畫吧= =

畢竟...20本實在是太顯眼了...

 

 

 

...我們指導教授還不錯...

他第2天還教我寫演算法T_T

(雖然只講了ㄧ些重點...不過還是很有用(廢話))

 

 

 

 

 

趴趴最近變閒了^^

耶!!!(灑花)

哈哈哈!!!因此會到大家家裡拜早年滴^^

在這邊先祝福大家新年快樂喔^^

虎年行大運!!!

 

 

 

 

 

 

 

PAPA.jpg 

 

 

 

全站熱搜

sirius0508 發表在 痞客邦 留言(63) 人氣()